Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Pilźnie (Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)