Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Ropczycach (Legalność i rzetelność prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych)