Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Tyczynie (Stan zachowania i utrzymania obiektów grobownictwa wojennego)