Kontrola problemowa w „VIKI-HAIR” Laboratorium Chemiczne s.c. Andrzej Byzdra, Maria Byzdra (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)