Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach (Prawidłowość realizacji zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2016 roku)