Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2016 r. dot. realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych)