Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Medyce (Realizacja zaleceń po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2016 r.)