Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakszawie (Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2016 r.)