Kontrola sprawdzająca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku (Wykonanie zaleceń po kontroli w 2016 r.)