Kontrola sprawdzająca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku (Ocena wykonania zaleceń po kontroli w 2016 r. dot. realizacji zadań samorządu powiatowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)