Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przemyślu (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2016 r., dot. organizacji i funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy)