Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Jaśle (Wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej z zakresu prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa)