Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Krośnie (Wykonanie wniosków i zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2016 r. dot. prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa)