Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Przemyślu (Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 r.)