Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie (Prawidłowość wykonania wniosków i zaleceń po kontroli w 2016 r.)