Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta Krosna (Prawidłowość wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych po kontroli w 2016 r. dot. wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego)