Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miejskim w Przemyślu (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2013 roku z zakresu ewidencji gruntów i budynków)