Kontrola doraźna w Dom dla Dzieci Małgosia w Przemyślu (Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)