Kontrola doraźna w Domu Dziecka w Długiem (Ocena standardu opieki i warunków lokalowych w placówce)