Kontrola doraźna w Domu Dziecka w Skopaniu (Ocena standardu opieki i warunków lokalowych w placówce)