Kontrola doraźna w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie (Ocena realizacji standardów opiekuńczych i lokalowych w placówce)