Kontrola doraźna w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie (Ocena standardu opieki i warunków lokalowych w placówce)