Kontrola doraźna w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej ,,Tęczowy Domek” w Rzeszowie (Ocena standardu opieki i warunków lokalowych w placówce)