Kontrola doraźna w Starostwie Powiatowym w Jaśle (Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2015 r. dot. prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)