Kontrola doraźna w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie (Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2015 r. dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów)