Kontrola doraźna w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu (Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych sformułowanych po kontroli problemowej z zakresu prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)