Kontrola doraźna w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym (Funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie zabezpieczenia kadry lekarskiej oddziału)