Kontrola doraźna w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (Funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie zabezpieczenia kadry lekarskiej oddziału)