Kontrola kompleksowa Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Ocena całokształtu zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem kontrolowanej jednostki)