Kontrola kompleksowa w Asklepios B.P. spółka z o.o. w Rzeszowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)