Kontrola kompleksowa w ASKLEPIOS GROUP w Rzeszowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)