Kontrola kompleksowa w BIAMED w Jarosławiu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)