Kontrola kompleksowa w CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ w Przemyślu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)