Kontrola kompleksowa w Gabinecie Fizjoterapii Fizjo-Care Maciej Markowski w Rzeszowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)