Kontrola kompleksowa w Gabinecie Rehabilitacyji „AnMag – Reh” Aneta Dziewit – Kmieć (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)