Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Cisnej (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)