Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)