Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)