Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)