Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solinie zs. w Polańczyku (Realizacja zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)