Drukuj

Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)