Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)