Kontrola kompleksowa w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błażowej (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)