Kontrola kompleksowa w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzostku (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)