Kontrola kompleksowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)