Kontrola kompleksowa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Pustków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pustkowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)