Kontrola kompleksowa w NZOZ GABINET REHABILITACJI MEDYCZNEJ „BETAMED” w Rzeszowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)