Kontrola kompleksowa w NZOZ KIMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)