Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Harasiukach (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)