Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaklikowie (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)